Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de slimste van het land?

spiegelTesten, toetsen, Cito, tentamen, eindexamen… Van kleins af aan worden we regelmatig getoetst om onze competenties te meten. Wie hoog scoort in deze testen wordt meestal intelligent genoemd. Het meten van intelligentie gebeurt vaak aan de hand van prestaties op het gebied van taal en rekenen.

Maar wat is eigenlijk intelligentie? Volgens de Amerikaanse psycholoog  Howard Gardener is intelligentie “het vermogen om problemen op te lossen en ook om nieuwe problemen te bedenken”. Hij gaat van de gedachte uit dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Volgens hem gaat het niet zo zeer om “hoe slim je bent” maar eerder om hoe je slim bent”. Er zijn namelijk veel verschillende manieren om intelligent te zijn. Daarom heeft hij een theorie ontwikkeld waarin 8 verschillende persoonlijke intelligenties te onderscheiden zijn.

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIEHeb je geen tijd of geduld om verder te lezen? Ben je visueel ingesteld? Kijk maar naar deze korte video op de site leraar24 met duidelijk uitleg over de verschillende soorten intelligenties. 

M.I. de 8 intelligenties

En vergeet niet om jouw commentaar in het reactieveld hieronder te schrijven! 

Wil je liever lezen? Hieronder vind je een korte beschrijving van de 8 soorten intelligenties.

Verbaal/linguïstische intelligentie (woordslim): gevoelig voor taal; denkt in woorden; formuleert makkelijk; kan goed argumenteren; leest snel en houdt van lezen; leest met  inzicht; kan teksten goed doorgronden; kan goed beschrijven; kan makkelijk ideeën onder woorden brengen.

Logisch/mathematische intelligentie (rekenslim): denkt kritisch; ordent graag informatie; speelt graag met cijfers; overweegt bij het oplossen van problemen.

Visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim): experimenteert graag met ontwerpen, schetsen, tekeningen; heeft een creatieve verbeeldingskracht; neemt de werkelijkheid waar via beelden en kleuren; kan zich goed oriënteren in gebouwen, wijken; ziet ongewone patronen en kan die omzetten in ontwerpen; heeft gevoel voor kleurnuances; tekent, krabbelt veel.

Muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim): pikt snel melodieën op; speelt graag een muziekinstrument; vertelt boeiend; werkt met rijm of ezelsbruggetjes om iets te onthouden; heeft een sterk ritmegevoel; heeft stijl in zijn stemgebruik.

Lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim): sleutelt of knutselt graag; heeft een goede (fijne) motoriek; heeft een sterk gevoel voor het gebruik van het eigen lichaam; reageert met trefzekere bewegingen; leert makkelijk door iets te doen of te spelen.

Interpersoonlijke intelligentie (mensslim): houdt van contact met anderen; werkt graag samen; houdt van feestjes en gezelligheid; voelt zich prettig in groepen; begrijpt wat anderen bezighoudt; is bereid anderen te helpen.

Intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim):kent zijn zwakke en sterke kanten; heeft gevoel voor reflectie; schrijft een dagboek of poëzie; houdt zich op de achtergrond; leeft  in zijn eigen wereld; neemt scherp waar wat er gebeurt; houdt van dagdromen.

Natuurgerichte intelligentie (natuurslim): is gefascineerd door alles wat groeit en bloeit; herkent snel kenmerken van plant en dier; observeert graag veranderingen in de natuur; kan makkelijk leren door waarnemingen buiten; gaat graag met dieren om; kan goed verzamelen en ordenen.

Dus hoe ben je slim? Herken je jezelf of je kind in deze beschrijvingen? Schrijf je reactie hieronder!

PS.: DEEL dit artikel s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen hier boven te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

 

Mijn eerste blog: hulp gevraagd!

Ik ben Maria Franzi Föllmi en ben Kindertherapeut en Regressie- en Reïncarnatietherapeut.

Schreiben-116268_original_R_by_Franzi_pixelio.de_-730x484Ik wil graag en blog schrijven over kinderen en jongeren. Maar waarom over kinderen en jongeren? Allereerst omdat ik zelf ook moeder van drie kinderen ben en omdat ik als juf een aantal jaren voor de klas op een basisschool heb gestaan. Door het therapeutisch werken met volwassenen heb ik me verder gerealiseerd hoe belangrijk jeugdervaringen zijn voor het hebben van een liefdevol, harmonieus, gezond en succesvol leven.  Uit dit besef is ook mijn motivatie ontstaan om therapeutisch te gaan werken met kinderen en jongeren. Het is immers “efficiënter” om blokkades, beperkende overtuigingen, angsten enz. vanaf het begin aan te pakken, om zo hun negatieve uitwerking zo veel mogelijk te beperken.

Iedere ouder en opvoeder wil het allerbeste voor zijn kind(eren). Maar hoe doe je het? En  als het niet zo goed gaat met je kind wat kun je doen? Hoe kan je bepaalde (faal)angsten of fobieën ontkrachten? Hoe ga je met specifiek (ongewenst) gedrag om? Hoe kan je jouw kind helpen bij het verwerken van een scheiding of het overlijden van een dierbare? Op welke manier kan je jouw kind echt ondersteunen in het ontwikkelen van zijn/haar talenten?

Vraagtekens2In deze blog wil ik ruimte geven aan deze  en soortgelijke vragen over de ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van kinderen. Dit met als doel waardevolle discussies over een bepaald onderwerp te starten, kennis en vaardigheden te delen, informatie te verstrekken, tips en adviezen te geven en te verwijzen naar interessante web pagina’s, boeken, artikelen etc.

Mijn vraag aan jou is dus:

Welk thema interesseert je het meest?  Waar heb je de meeste vragen over? Waar loop je tegen aan in het opvoeden van je kinderen? Wat is je grootste uitdaging? Wat is je grootste zorg?

Zet jouw suggestie of je vragen in het reactie veld onder deze blog en ik ga ermee aan de slag! Alvast bedankt voor je hulp!

Ken jij anderen die net als jij vragen hebben over kinderen en jongeren? Deel deze blog met ze en laat ook hen hun vragen stellen. Hoe meer vragen, hoe meer antwoorden, hoe meer plezier met en voor je kind!